2023

 • Rewitalizacja Rynku w Koronowie
 • Budowa Biblioteki w Nakle Nad Notecią
 • Budowa Biblioteki w Świekatowie
 • Przebudowa budynku Świetlicy na gabinety rehabilitacji w Tuszynach

2022

 • Przebudowa i rozbudowa Centrum Konferencyjnego wraz z zapleczem o część gastronomiczno-hotelową - ETAP III dla KPODR w Minikowie
 • Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej
 • Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie
 • Rewitalizacja Rynku w Koronowie

2021

 • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM KONFERENCYJNEGO Z ZAPLECZEM - ETAP II DLA KPODR W MINIKOWIE
 • BUDOWA ŁĄCZNIKA W ZSZ W KORONOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
 • Przebudowa instalacji teletechnicznych, SAP, w budynku archiwum Prokuratury okręgowej w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 16
 • ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZY KOŚCIUSZKI 18 W KORONOWIE
 • Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej
 • Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie

2020

 • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM KONFERENCYJNEGO Z ZAPLECZEM - ETAP I DLA KPODR W MINIKOWIE
 • BUDOWA BUDYNKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE ODDZIAŁ CEKCYN

2019

 • ADAPTACJA OBIEKTÓW DLA POTRZEB ZIMUJĄCYCH NIETOPERZY ORAZ POZOSTAŁE PRACE SŁUŻĄCE CELOM OCHRONNYM, INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM I TURYSTYCZNYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SPECJALISTYCZNEGO NADZORU W NADLEŚNICTWIE SOLEC KUJAWSKI
 • BUDOWA LEŚNICZÓWKI LESZYCE (BUDYNEK MIESZKALNY, GOSPODARCZY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU) ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW NA TERENIE LEŚNICTWA LESZYCE W NADLEŚNICTWIE SOLEC KUJAWSKI
 • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM KONFERENCYJNEGO Z ZAPLECZEM - ETAP I DLA KPODR W MINIKOWIE
 • REMONT I TERMOMODERNIZACJA DACHU LEŚNICTWA ŁUGOWO DLA NADLEŚNICTWA RÓŻANNA W KORONOWIE
 • ROZBIÓRKA WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 504 W BYDGOSZCZY DLA 11WOG BYDGOSZCZ

2018

 • WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MORZEWCU GM. KORONOWO
 • REMONT PROKURATURY WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY
 • PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KORONOWIE
 • REMONT STROPODACHU I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ (18 SZT. KOLEKTORÓW SOLARNYCH) W BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO PRZY NADLEŚNICTWIE SOLEC KUJAWSKI

2017

 • KAUFLAND MARKETY POLSKA W BYDGOSZCZY
 • SALA GIMNASTYCZNA ZSAE W KAROLEWIE
 • TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM W KORONOWIE
 • PROKURATURA OKRĘGOWA W BYDGOSZCZY ETAP II

2016

 • PROKURATURA OKRĘGOWA W BYDGOSZCZY ETAP I
 • 11 WOG BYDGOSZCZ

2015

 • URZĄD CELNY W BYDGOSZCZY
 • SYNAGOGA W KORONOWIE

2014

 • SALA GIMNASTYCZNA ZSZ KORONOWO
 • KOMISARIAT POLICJI KORONOWO

2013

 • NADLEŚNICTWO RÓŻANNA
 • NADLEŚNICTWO SOLEC KUJAWSKI

Galeria realizacji